Dowiedz się, jakie programy cyfrowej telewizji naziemnej można odbierać w Polsce.

Aktualnie na terenie Polski odbierać można następujące programy TV telewizji cyfrowej w ramach multipleksu 1 (MUX-1):

 • TVP1
 • TVP2
 • TVP Info
 • Eska TV
 • Polo TV
 • ATM Rozrywka TV
 • TTV

Multipleks 2 (MUX-2):

 • Polsat
 • Polsat Sport News
 • TVN
 • TVN7
 • TV Puls
 • TV4
 • TV6

Multipleks 3 (MUX3)

 • TVP1
 • TVP2
 • TVP Info
 • TVP Kultura
 • TVP Historia
 • TVP Polonia

Każdy z wymienionych wyżej multipleksów cyfrowej telewizji naziemnej włączane są etapami. Multipleks 1 do dnia 1 czerwca 2012 obejmie swoim zasięgiem obszar, na którym mieszka 92% populacji naszego kraju. 1 października 2012 zasięg multipleksu 1 zwiększy się i docierać będzie do 95% populacji Polski.

Programy naziemnej telewizji cyfrowej

Multipleks 2 (MUX-2) aktualnie obejmuje swoim zasięgiem obszar zamieszkały przez 94% populacji Polski. W grudniu 2013 roku osiągnie ostatecznie zasięg 97%.

Multipleks 3 (MUX-3) dociera aktualnie do 45% populacji województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, co stanowi 44% mieszkańców naszego kraju. Pełen zasięg to 98% i osiągnięty on zostanie 27 kwietnia 2014 roku. Sprawdź nadajniki cyfrowej tv naziemnej.