Kategorie stacji telewizyjnych nadających przez Internet. Każdy program TV w portalu telewizja.mymo.pl zostaje opatrzony tagiem – czyli metką z nazwą kategorii, do której dana stacja telewizyjna należy. Poniżej lista wszystkich tagów – tematów, do których pasują programy TV w naszym portalu. Im większy napis z nazwą kategorii, tym popularniejsza jest ona w naszym portalu. Tak więc – łatwo można się zorientować, które stacje telewizyjne, z jakich gatunków – najczęściej nadają przez internet.